Objectius i mètodes de cocció. La cocció consisteix a aplicar calor als aliments. L’escalfament dels aliments té diversos objectius, els principals són: Donar una textura, un sabor i una aroma que apreciïn els consumidors. Assegurar la conservació. Afavorir la digestibilitat (d’aliments que d’una altra manera no es podrien consumir). Destruir microorganismes. Existeixen diversos mètodes de […]



Be del capítol anterior: El problema de la cocció (I) Efectes nocius de la cocció Què hem de retenir de l’enumeració, una mica avorrida, de les modificacions en l’estructura dels aliments provocades per l’escalfament? Essencialment, que la cocció genera un gran nombre de molècules complexes, que no existeixen en estat natural, les propietats del qual […]