En aquesta segona part, intentarem aclarir una mica el mecanisme de les proteïnes, intentarem també posar llum sobre el mite que representen en la nutrició actual; i analitzarem en concret, que produeix en el nostre organisme la ingestió de les proteïnes d’origen animal, i la relació amb diferents malalties greus que cada vegada més estan […]

Llegir més

En 1844, un grupo de artesanos y trabajadores abrió una tienda en la localidad inglesa de Rochdale, cuyos principios son la base para el movimiento cooperativista mundial. LAURA TEJADO Los periodos de prosperidad y de crisis siguen un patrón cíclico. Las épocas que coinciden con la parte baja de la curva, más que brindar oportunidades, […]

Llegir més