El terme Alga comprèn un grup d’organismes molt heterogeni, uns 50.000 vegetals marins, que es caracteritzen per realitzar la fotosíntesi, consistent a convertir l’energia lumínica en energia química necessària per a la síntesi de molècules orgàniques. Les algues es troben en tots els oceans i mars del món i cap d’elles és considerada verinosa. Existeixen […]

Llegir més