El que ingerim o bevem pot produir-nos sofriment mental o físic. Hem de distingir el que és sa i el que és perjudicial, anant més enllà dels hàbits, costums i tradicions. És necessari estar sans i forts. Hem de menjar de manera que preservi el benestar col·lectiu, minimitzi el nostre sofriment i el d’altres espècies […]

Llegir més