Es diu tendinitis a la inflamació o irritació d’un tendó o d’una inserció musculotendinosa, acompanyada de dolor. Les seves causes gairebé sempre apareixen associades un ús reiterat o abusiu del tendó. El tractament de la tendinitis amb acupuntura resulta molt eficaç i convenient, ja que els beneficis s’observen des de la primera sessió, ja que l’acupuntura a través dels segles ha demostrat la seva eficàcia en totes les patologies inflamatòries i doloroses.

3d rendered illustration of the achilles tendonL’acupuntura a través dels segles ha demostrat empíricament la seva eficàcia en totes les patologies inflamatòries i doloroses. El tractament de la tendinitis amb acupuntura resulta molt eficaç i convenient, ja que els beneficis s’observen des de la primera sessió.

Es diu tendinitis a la inflamació, irritació o inflor d’un tendó que generalment es troba proper a una articulació, o d’una inserció musculotendinosa. Quan l’embolcall del tendó o les pròpies fibres internes es veuen afectades per una tensió inadequada i repetitiva durant un període perllongat en el temps, es produeix una inflamació que va acompanyada de dolor.
Causes
Les seves causes són diverses, encara que gairebé sempre apareixen associats a factors mecànics com un ús reiterat o abusiu del tendó, a una lesió traumàtica i a la pèrdua d’elasticitat a causa de l’edat. La medicina xinesa considera que també poden influir factors exògens com el vent, el fred i la humitat. Fins i tot factors interns com a estancament del Qi i de la sang, la deficiència o obstrucció de la sang o calor intern poden ser la causa.
Prevenció
Sempre és aconsellable prevenir per evitar la malaltia i aquest cas no és una excepció. Evitar abusos en els moviments, corregir postures o costums indeguts i esforços innecessaris. Si estan ocasionats per un ús reiterat, és important adoptar la posició adequada, o evitar determinades activitats, i assegurar-se llocs de treball ergonòmicament correctes.
Tractament
El principi del tractament serà el de restaurar la circulació normal de la zona, reduint la inflor. De forma senzilla es pot dir que el mecanisme d’acció de l’acupuntura es basa en l’estimulació per mitjà d’agulles dels receptors sensitius, aquests receptors en ser estimulats, enviarien a través de la medul·la espinal un missatge elèctric que aconseguiria el cervell. En el cervell es produeix llavors un augment de l’alliberament de substàncies com l’endorfina que mitigarien el dolor.

A través de les agulles haurem de també dispersar l’excés energètic que es produeix en qualsevol procés inflamatori i dolorós, anomenada “síndrome Bi”, per a això utilitzarem punts dels Meridians de la zona concreta, així com els punts locals pertinents (punts Ashi), als quals també podem aplicar moxibustió; completant el tractament amb punts de la Melsa (6BP), de l’Estómac (36E) i de la Vesícula Biliar (34VB) perquè aquests dos meridians tenen relació directa amb els músculs i amb els lligaments i tendons respectivament, per promoure la seva regeneració.

Seria convenient procedir a la immobilització temporal, encara que en aquest punt cal tenir en compte que un moviment moderat, afavoreix la circulació i per tant ajudaria a baixar la inflamació, de l’àrea afectada i l’aplicació de calor humit.